Việt Wordnet

  1. EBMT

   Đề tài thảo luận:
   3
   Bài viết:
   3
   Mới nhất: Bộ dữ liệu đa ngôn ngữ hoantt, 06/10/2015
   RSS
  2. VLSP

   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  3. SMT

   Đề tài thảo luận:
   8
   Bài viết:
   15
   RSS
  4. Các hội thảo quốc tế về ngôn ngữ cuối 2015

   Giới thiệu các hội thảo quốc tế về ngôn ngữ tổ chức tại Việt Nam
   Đề tài thảo luận:
   1
   Bài viết:
   1
   RSS
  5. Tin tức

   Hiển thị những thông tin mới nhất liên quan đến cộng đồng xử lí tiếng Việt Wordnet
   Đề tài thảo luận:
   4
   Bài viết:
   6
   Mới nhất: Deep learning hoantt, 06/10/2015
   RSS