Đề tài: Xây dựng giải pháp và thiết bị quản lý điều hành giao thông thông minh sử dụng truyền thông tầm gần chuyên dụng

Mã dự án: KC.01.05/11-15
Tên đầy đủ: Xây dựng giải pháp và thiết bị quản lý điều hành giao thông thông minh sử dụng truyền thông tầm gần chuyên dụng
Chương trình: KC.01.05/11-15
Thời gian thực hiện: 01-01-2012 - 01-06-2014
Cơ quan chủ quản: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Cấp độ quản lý: Đại học Bách Khoa Hà Nộ
Kinh phí:
Nội dung mô tả:

1. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Văn Đức

2. Cơ quan chủ trì theo hồ sơ: Đại học Bách Khoa Hà Nội

3. Cơ quan chủ trì hiện tại: Đại học Bách Khoa Hà Nội

4. Cơ quan phối hợp thực hiện:

- Công ty truyền thông đa phương tiện VTC

- Viện Khoa học Công nghệ Quân sự

5. Mục tiêu thực hiện:

1. Làm chủ một số công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc theo tiêu chuẩn của một số quốc gia phát triển sử dụng trong hệ thống giao thông thông minh.
2. Có được căn cứ khoa học để xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam, nền tảng công nghệ, thiết bị mẫu truyền thông đặc dụng tầm gần sử dụng trong điều hành giao thông đường bộ, trong đô thị.

6. Các sản phẩm chính:

1. Báo cáo về tiêu chuẩn (tài liệu công nghệ) xây dựng hệ thống truyền thông tầm gần đặc dụng.
2. Thiết bị thử nghiệm RFID, đầu đọc thẻ định danh vô tuyến tầm xa, OBU, thiết bị bên đường (RSE) giao tiếp vô tuyến tầm gần đặc dụng 5.8GHz.
3. Hệ thống mẫu áp dụng quy trình công nghệ quản lý, phát hành mã khóa, bảo mật, xác thực OBU, RSE, RFID cho các ứng dụng thanh toán điện tử, cho theo dõi phương tiện vận tải và điều hành giao thông.

7. Thời gian thực hiện: 01/01/2012 - 01/06/2014

File đính kèm: