Tốp câu tiếng Anh

Loại tài nguyên: Kho đơn ngữ
Tên dự án: Phân tích xu hướng cộng đồng dựa trên mạng xã hội và ứng dụng trong du lịch, kinh doanh sản phẩm công nghệ
Mã dự án: KC.Tiemnang
Chủ nhiệm: Trần Ngọc Anh
Cơ quan chủ quản: 6
Thời gian thực hiện: 01/05/2013 - 31/05/2013
Phiên bản: 1.0
Loại phiên bản: Riêng tư
Thông tin cập nhật của phiên bản:
Các tài liệu trong phiên bản:
Bạn không có quyền download file

Tốp câu tiếng Anh

Tốp câu tiếng Anh

Nguyễn Phương Thái bình luận lúc: 3:05 31-05-2013
Nhờ anh add vào nhóm dự án
Tôi đang cần sử dụng tài nguyên dự án của anh, nhờ anh add tôi làm thành viên. Xin cảm ơn.Tài nguyên liên quan

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/front/views/scripts/tainguyen/detail.phtml on line 155

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/front/views/scripts/tainguyen/detail.phtml on line 165