Hệ gán nhãn từ loại tiếng Việt

Loại tài nguyên: Công cụ
Tên dự án: Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm thiết yếu về xử lý tiếng nói và văn bản tiếng Việt
Mã dự án: KC01.01/06-10
Chủ nhiệm: Lương Chi Mai
Cơ quan chủ quản: 8
Thời gian thực hiện: 30/05/2013 - 30/05/2013
Phiên bản: 2.0
Loại phiên bản: Chia sẻ
Thông tin cập nhật của phiên bản:
Các tài liệu trong phiên bản:

Công cụ phục vụ cho việc gán nhãn từ loại cho câu tiếng Việt.

  • Dựa trên các mô hình học máy MEMs và CRFs;
  • Được huấn luyện sử dụng dữ liệu treebank tiếng Việt (20,000 câu đã được gán nhãn từ loại);
  • Độ chính xác trên 93%.Tài nguyên liên quan

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/front/views/scripts/tainguyen/detail.phtml on line 155

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/front/views/scripts/tainguyen/detail.phtml on line 165