Kho ngữ liệu song ngữ Anh-Việt

Loại tài nguyên: Kho song ngữ
Tên dự án: Xây dựng chương trình dịch máy thống kê
Mã dự án: QG2012
Chủ nhiệm: Nguyen Phuong Thai
Cơ quan chủ quản: 6
Thời gian thực hiện: 15/07/2012 - 15/06/2013
Phiên bản: 1.0
Loại phiên bản: Chia sẻ
Thông tin cập nhật của phiên bản:
Các tài liệu trong phiên bản:

Kho ngữ liệu 100,000 cặp câu song ngữ.

Ngôn ngữ: Anh-Việt, chủ đề CNTT
Tài nguyên liên quan

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/front/views/scripts/tainguyen/detail.phtml on line 155

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/front/views/scripts/tainguyen/detail.phtml on line 165