CỘNG ĐỒNG  >>  NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ TÀI NGUYÊN VÀ CÔNG CỤ THIẾT YẾU CHO XỬ LÍ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT"

NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ TÀI "NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ TÀI NGUYÊN VÀ CÔNG CỤ THIẾT YẾU CHO XỬ LÍ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT"

27-10-2015 | 10:40
Ngày 16 tháng 10 năm 2015, tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng và phát triển một số tài nguyên và công cụ thiết yếu cho xử lí văn bản tiếng Việt", mã số KC.01.20/11-15. Buổi nghiệm thu đã thành công tốt đẹp với 9/9 phiếu Đạt.

Hội đồng nghiêm thu cấp cơ sở của đề tài gồm chín thành viên GS. TS. Nguyễn Văn Khang (Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng; Lê Quốc Hưng (Công ty CP DV CNTT Naiscorp), Thư kí; GS. TS. Lê Quang Thiêm (Hội Ngôn ngữ học Việt Nam), Phản biện; PGS. TS. Nguyễn Trí Thành (Trường ĐHCN, ĐHQG Hà Nội), Phản biện; GS. TS. Nguyễn Thiện Giáp (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội), Ủy viên; PGS. TS. Phạm Hùng Việt (Viện Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), Ủy viên; PGS. TS. Nguyễn Kim Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội), Ủy viên; TS. Nguyễn Thị Thu Hà (Đại học Điện lực), Ủy viên; KS. Phan Trọng Nghĩa (Công ty CP DV CNTT Naiscorp), Ủy viên. Hội đồng đã tán thành, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của đề tài. Nhóm thực hiện đề tài đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các thành viên Hội đồng, để có thể hoàn thiện và nâng cao hơn nữa các sản phẩm và báo cáo về sản phẩm.

 

 

Hình 1: GS. TS. Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch hội đồng nghiệm thu nhận xét về đề tài


Sau khi nhận xét, thảo luận, kiểm tra các sản phẩm và báo cáo về sản phẩm nghiên cứu, hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thông qua Đề tài với mức đánh giá “Đạt”, để nhóm thực hiện Đề tài có thể tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu của mình chuẩn bị cho việc nghiệm thu cấp nhà nước.

 

 

Hình 2: GS. TS. Lê Quang Thiêm nhận xét, đánh giá về đề tài


Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, GS. TS. Nguyễn Văn Khang (Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) đã đưa ra đánh giá và kết luận chung, quan trọng như sau: 1. Đề tài đã đáp được mức độ cao các mục tiêu và yêu cầu nghiên cứu ban đầu; một số chỉ tiêu của Đề tài đã vượt được mục tiêu và yêu cầu đề ra. 2. Đề tài "Nghiên cứu, xây dựng và phát triển một số tài nguyên và công cụ thiết yếu cho xử lí văn bản tiếng Việt" là một đề tài liên ngành, mới, có giá trị cả về mặt lí thuyết và ứng dụng nên Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu, phát triển. 3. Đề tài nên công bố rộng rãi những kết quả nghiên cứu (đặc biệt là những nghiên cứu có tính chất lí luận của sản phẩm Mạng từ tiếng Việt). 4. Đề tài cần nghiên cứu để tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu theo một số đóng góp từ phía Hội đồng.

 

 

Hình 3: Các thành viên tham gia thực hiện đề tài

Gửi bình luận