Thứ tự Mã số Tên dự án Chủ nhiệm dự án Cơ quan chủ quản Thời gian thực hiện Link diễn đàn dự án
1 V001 San xuat phu gia xay dung Phan Manh Công ty VKX 08/01/2016 - 08/01/2016 Vào diễn đàn
2 KC.01.10/11-15 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đầu cuối đa năng công nghệ 4G ThS. Nguyễn Văn Đào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Công nghệ và Truyền thông NEO 01/01/2012 - 01/03/2014 Vào diễn đàn
3 KC.01.10/06-10 Nghiên cứu và phát triển một số sản phẩm tính toán khắp nơi và di động (Ubiquitous & Mobile Computing) TS. Nguyễn Chấn Hùng Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/03/2008 - 01/03/2010 Vào diễn đàn
4 01234560 Xử Lý Giọng Nói Tiếng Việt Lê Tuấn Anh Viện Khoa học Công nghệ 01/01/1970 - 01/01/1970 Vào diễn đàn
5 KC.01.07/06-10 Nghiên cứu ứng dụng laser diode công suất cao để thiết kế, chế tạo các thiết bị điều trị và giải phẫu trong y tế. CN. Thái Quang Tùng Viện Khoa học Công nghệ 01/12/2007 - 01/11/2009 Vào diễn đàn
6 KC.01.06/11-15 Nghiên cứu đề xuất và triển khai thử nghiệm các mô hình, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam PGS. TS. Hoàng Minh Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 01/01/2012 - 01/12/2013 Vào diễn đàn
7 KC.01.06/06-10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống truyền dẫn quang, thiết bị truy nhập băng thông rộng và ứng dụng vào mạng viễn thông thế hệ mới (NGN) ở Việt Nam PGS. TS. Phạm Văn Hội Viện khoa học vật liệu 01/12/2007 - 01/11/2009 Vào diễn đàn
8 KC.01.05/11-15 Xây dựng giải pháp và thiết bị quản lý điều hành giao thông thông minh sử dụng truyền thông tầm gần chuyên dụng PGS. TS. Nguyễn Văn Đức Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/01/2012 - 01/06/2014 Vào diễn đàn
9 KC.01.05/06-10 Nghiên cứu, phát triển các hệ thống thông tin phục vụ giáo dục và y tế PGS. TS. Đặng Văn Chuyết Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/12/2007 - 01/12/2009 Vào diễn đàn
10 KC.01.04/06-10 Nghiên cứu, phát triển hệ thống tính toán lưới để hỗ trợ giải quyết các bài toán có khối lượng tính toán lớn GS. TS. Vũ Đức Thi Viện CNTT 01/07/2007 - 01/06/2009 Vào diễn đàn
11 KC.01.03/11-15 Nghiên cứu phát triển hệ thống dịch tiếng nói hai chiều Việt – Anh, Anh – Việt có định hướng lĩnh vực PGS. TS. Lương Chi Mai Viện CNTT 01/01/2012 - 31/12/2013 Vào diễn đàn
12 KC.01.03/06-10 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chương trình phát thanh và máy thu thanh theo công nghệ số. Trung tâm Ứng dụng Tin học và Phát triển Công nghệ phát thanh – RITC 01/04/2007 - 01/12/2008 Vào diễn đàn
13 KC.01.02/11-15 Xây dựng giải pháp bảo mật hệ thống thông tin dựa trên công nghệ mở TS. Nguyễn Duy Ngọc Viện Phát triển công nghệ, Truyền thông và Hỗ trợ cộng đồng 01/01/2012 - 31/12/2013 Vào diễn đàn
14 KC.01.02/06-10 Nghiên cứu, phát triển hệ thống lọc nội dung hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn – an ninh thông tin trên mạng Internet TS. Nguyễn Viết Thế Cục công nghệ tin học 01/04/2006 - 01/03/2008 Vào diễn đàn
15 KC.01.01/11-15 Nghiên cứu làm chủ công nghệ dịch vụ đám mây (tạo lập và cung cấp dịch vụ, cung cấp nội dung số, quản lý truy cập) PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/01/2012 - 01/06/2014 Vào diễn đàn
1 2
Tổng số : bản ghi, 2 trang