THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐỒNG XỬ LÝ TIẾNG VIỆT

Mục tiêu của trang web là kết nối, cộng tác, chia sẻ tài nguyên, công cụ, thông tin.

Xử lý tiếng Việt là một lĩnh vực nghiên cứu mới được phát triển trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Đặc thù của lĩnh vực này là người ta không thể làm nghiên cứu mà thiếu tài nguyên (từ điển, kho ngữ liệu, v.v.). Đối với các ngôn ngữ như tiếng Anh, quá trình phát triển của họ đã trải qua hàng chục năm với nhiều đầu tư lớn, do đó đã có rất nhiều tài nguyên được chia sẻ trên các trang như của LDC, Language Grid. Để xử lý tiếng Việt có thể phát triển và trong tương lai bắt kịp thế giới, việc cộng tác và chia sẻ trong cộng đồng là không thể thiếu. 

Trang web này được xây dựng với mục tiêu chia sẻ tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt. Bên cạnh đó, trang web cũng là một kênh kết nối những người làm nghiên cứu và phát triển về xử lý tiếng Việt, cung cấp thông tin về các sự kiên trong cộng đồng như hội nghị, hội thảo, sản phẩm mới, v.v.